ارتباطات در جهان امروز که از آن به عنوان دهکده ی جهانی نام برده می شود از مهمترین دستاوردهای بشر به شمار می رود. از تاثیرگذارترین ابزارهای ارتباطی می توان به نمایشگاه ها اشاره نمود که فرصتی برای معرفی وایجاد جایگاه شایسته در بسیاری از صنایع است و همچنین موقعیتی مناسب برای ارائه محصولات و خدمات می باشند. این فرصت بار دیگر برای تولیدکنندگان ، بازرگانان و فعالان صنعت تفریحات فراهم گردیده است تا با حضور و ارائه ی دستاوردها در نمایشگاه بین المللی (AMTECH) بتوانند جایگاه خود را در این صنعت ارتقاء دهند . این نمایشگاه تنها رویداد بین المللی و تخصصی صنعت تفریحات، شهربازی، پارک های آبی، ورزش های تفریحی و پارک های موضوعی در ایران است و فرصتی ممتاز برای تمامی فعالان این حوزه به منظور تامین و دستیابی به اهداف تجاری آنان به شمار می رود. تنوع محصولات، کیفیت تجهیزات و ارائه خدمات متفاوت و همچنین حضور سایر کشورها از ویژگی های این نمایشگاه به شمار می رود.

امتک 1397

کل متراژ: 14هزار متر مریع

تعداد شرکت کنندگان : 75

تعداد بازدیدکنندگان : 8.000 نفر

کشورهای شرکت کننده : چین – ترکیه

کشورهای بازدید کننده : چین، ترکیه، ازبکستان، عراق، قزازقستان، پاکستان، افغانستان