• معرفی شرکت های نمونه به بازدیدکنندگان
  • تقدیر از شرکت های برتر در بخش های مختلف
  • حضور هییت های تجاری از کشور های هدف(عراق، افغانستان، پاکستان، قزاقستان و...)
  • کارگاه آموزشی در حوزه دیجیتال مارکتینگ
  • نشست های B to B
  • حضور برگزار‌کنندگان بین‌المللی نمایشگاه‌های صنعت تفریحات از سایر کشور ها
  • معرفی فرصت های سرمایه گذاری