نام شرکت(فارسی)(*)
لطفا نام شرکت خود را به فارسی تایپ کنید

نام شرکت(انگیسی):(*)
لطفا نام شرکت خود را به انگلیسی تایپ کنید

نام مدیرعامل(فارسی):(*)
لطفا نام مدیرعامل شرکت به فارسی تایپ نمایید.

نام مدیرعامل(انگلیسی):(*)
لطفا نام مدیرعامل شرکت به انگلیسی تایپ نمایید.

زمینه فعالیت(فارسی):(*)
لطفا زمینه فعالیت شرکت را به فارسی وارد نمایید.

زمینه فعالیت(انگلیسی):(*)
لطفا زمینه فعالیت شرکت را به انگلیسی وارد نمایید.

شماره تماس:(*)
لطفا شماره تماس خود را با درج کد شهر وارد نمایید.

شماره همراه:(*)
لطفا شماره همراه را وارد نمایید.

وب سایت:
لطفا آدرس وب سایت خود را صحیح وارد نمایید.

آیدی اینستاگرام:(*)
لطفا آدرس اینستاگرام وارد نمایید.

آیدی تلگرام:
لطفا آیدی تلگرام خود وارد نمایید.

برق مصرفی(*)
لطفا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید

شرکت هایی که اقدام به غرفه سازی مینماییند(*)
لطفا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید

آدرس شرکت(فارسی):(*)
لطفا آدرس دقیق شرکت را به فارسی وارد نمایید.

آدرس شرکت(انگلیسی):(*)
لطفا آدرس دقیق شرکت را به انگلیسی وارد نمایید.


پروانه استاندارد:
لطفا فایل اسکن شده از پروانه استاندارد شرکت را آپلود نمایید.

پروانه بهره برداری:
لطفا فایل اسکن شده از پروانه بهره برداری شرکت را آپلود نمایید.

جواز کسب:
لطفا فایل اسکن شده از جواز کسب شرکت را آپلود نمایید.

کارت شناسایی کارگاه:
لطفا فایل اسکن شده از کارت شناسایی شرکت را آپلود نمایید.

اطلاعات غرفه داران:(تکمیل این بخش جهت نهایی شدن غرفه الزامی و ضروری می باشد)

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت مسئولیت در غرفه عکس پرسنلی
Invalid Input Invalid Input Invalid Input لطفا فایل اسکن شده از کارت شناسایی شرکت را آپلود نمایید.
Invalid Input Invalid Input Invalid Input لطفا فایل اسکن شده از کارت شناسایی شرکت را آپلود نمایید.
Invalid Input Invalid Input Invalid Input لطفا فایل اسکن شده از کارت شناسایی شرکت را آپلود نمایید.
Invalid Input Invalid Input Invalid Input لطفا فایل اسکن شده از کارت شناسایی شرکت را آپلود نمایید.
Invalid Input Invalid Input Invalid Input لطفا فایل اسکن شده از کارت شناسایی شرکت را آپلود نمایید.
Invalid Input Invalid Input Invalid Input لطفا فایل اسکن شده از کارت شناسایی شرکت را آپلود نمایید.
Invalid Input Invalid Input Invalid Input لطفا فایل اسکن شده از کارت شناسایی شرکت را آپلود نمایید.
Invalid Input Invalid Input Invalid Input لطفا فایل اسکن شده از کارت شناسایی شرکت را آپلود نمایید.

از 12 تا 24 مترمربع 2 کارت از51 تا100متربع 4 کارت
از25 تا50متربع 3 کارت از100 به بالا 5 کارت

کد نمایش داده را وارد نمایید:(*)
کد نمایش داده را وارد نمایید:
Refresh Invalid Input