مشخصات ایده پرداز
آرش جهانگیری

کارشناس

اینستاگرام: jahangiri9326

شماره تماس: 09123503151

یکشنبه, 14 ارديبهشت 1399 05:43
حمل و نقل پاک

از آنجایی که حمل و نقل خانواده ها برای مراجعه به مراکز تفریحی و شهربازی ها خود امری مهم و حیاتی در این دوران کرونا و پسا کرونا می باشد،لذا داشتن سیستمی نو و امن بلحاظ بهداشتی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برای حضور خانواده های که وسیله نقلیه مناسب ندارند و به وسایل نقلیه عمومی هم در این دوران چندان توجه خاصی نمیشود و ریسک آن بالاست الزامیست
از این رو هم شغل های جدیدی درون هر شهربازی ایجاد شده که ایجاد امنیت بیشتر برای مراجعه کننده را در بر دارد و نیز کارآفرینی نوینی صورت گرفته