یوسف رجبی

یوسف رجبی

اینستاگرام: yousefrajabi
طرح سالم‌سازی مخصوص فضاهای تفریحی
از آنجایی در طول تاریخ پزشکی ورود هربیماری به جامعه جهانی مساوی بوده است با ماندگاری و دائم بودم ان بیماری در بین اقوام و توده مردم میطلبد سازمانی یا نهادی درون هر مجموعه تفریحی و یا شهربازی از این دست ایجاد شود
برای مثال بعد از بوجود آمدن ویروس آنفلانزا در دنیا هرچند این ویروس برای تمامی مردم انری عادی و وجود آن پذیرفته شده است حتی با در حالی که واکسن ها و دارو های آن در تمام دنیا موجود می‌باید ولی سالانه همین بیماری جان ۵۰۰۰ انسان را در سراسر دنیا میگیرد حال ویروس کرونا را فرض کنید که دیگر در میان ما خواهد بود هرچند ضعیف تر و کنترل شده تر اما باید این واقعه را قبول کرد و برای مقابله با آن در سراسر دنیا برنامه ای مدون و در ادامه آن به فکر ساخت مجموعه های مراقبی همراه با نیرو های مخصوص و آموزش دیده برای این امر مهم را درنظر گرفت
بدین منظور ایجاد یک تیم بهداشتی مجهز برای خانواده ها درون شهربازی ها الزامیست با این کار هم شغل جدیدی در سیستم تعریف شده و زنجیره بزرگی از مشاغل را اعم از تولید و نیروی انسانی دربر میگیرد نیرویی که حالا دو دستور کار دارد

  1. گندزدایی برای دستگاه های شهر بازی
  2. نیروهای با ابزار و وسایل مورد نیاز برای رفع و رجوع موارد جلوگیری از ویروس کرونا اعم از انتشار و آلوده شدن افراد در محیط شهربازی