Wednesday, 28 August 2019 08:04

شرکت‌ها در امتک ستاره‌دار می‌شوند Featured

به نقل از روابط عمومی نهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تفریحات در این دوره از نمایشگاه ستاد برگزاری نمایشگاه تصمیم دارد با همکاری سازمان توسعه و تجارت در معرفی هرچه بهتر مشارکت کنندگان، شرکت‌هایی که داری پروانه استاندارد، پروانه تولید و سایر مجوزات لازم هستند را به صورت ویژه به بازدیدکنندگان و مدعوین معرفی نمایند به زودی اخبار تکمیلی در این ارتباط در رسانه صنعت تفریحات به استحضارتان خواهد رسید.
Read 581 times Last modified on Tuesday, 22 October 2019 15:24